Ödeme ve Teslimat

1. Sözleşmenin Onaylanması

Gizlilik Politikası

www.kitapfiks.comüyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız vewww.kitapfiks.comüyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibarenwww.kitapfiks.comsözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 1. Hizmetlerin Tanımı

www.kitapfiks.comsözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından hizmet  verme imkanı sunar.

3.www.kitapfiks.comüyelik sistemi

 www.kitapfiks.comüyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur.

'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.

 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. www.kitapfiks.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

www.kitapfiks.comkullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder.www.kitapfiks.comkullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – müşterinin telefon numarası, talep edilen kargo şirketi ile daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.

Kullanıcının,www.kitapfiks.comüyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlemwww.kitapfiks.com'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

www.kitapfiks.com tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları kitapta %8, dergide %1, müzik, video, siber market ürünleri ve kargo için %18, hobi ürünlerinde ise %26'dır.

 1. Üye'nin yükümlülükleri

Üyewww.kitapfiks.comservislerinden yararlandığı sırada, ◦ Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

www.kitapfiks.comtarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkınınwww.kitapfiks.com’aait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

www.kitapfiks.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade,www.kitapfiks.comortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu vewww.kitapfiks.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

www.kitapfiks.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeplewww.kitapfiks.com’un sorumlu olmayacağını,

◦Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardanwww.kitapfiks.com’un sorumlu olmayacağını,

www.kitapfiks.com’da sunulan hizmetlerewww.kitapfiks.comtarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlardawww.kitapfiks.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

◦ Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürüwww.kitapfiks.com’un sorumlu olmayacağını,

◦Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

◦ Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

◦Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

◦ Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

◦Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

◦Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

◦Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

www.kitapfiks.comservisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayıwww.kitapfiks.com’dan tazminat talep etmemeyi,

◦ www.kitapfiks.com’dan izin almadanwww.kitapfiks.comservislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

www.kitapfiks.com’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

◦ Kurallara aykırı davrandığı takdirdewww.kitapfiks.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

www.kitapfiks.com’un kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

◦ Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

◦Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

◦Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

◦ Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, www.kitapfiks.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. www.kitapfiks.com’a verilen yetkiler

www.kitapfiks.comherhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

◦ Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yemeksepeti.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

◦ Kullanıcı adı ve şifresiwww.kitapfiks.comtarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.www.kitapfiks.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

www.kitapfiks.com, ürünlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

www.kitapfiks.comüyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayıwww.kitapfiks.comsorumlu tutulmayacaktır.

www.kitapfiks.comkendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

www.kitapfiks.com’unsatışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır.www.kitapfiks.comilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiylewww.kitapfiks.comürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

www.kitapfiks.comüyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisindewww.kitapfiks.comtarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye,www.kitapfiks.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

www.kitapfiks.com’dasatışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.kitapfiks.combu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

◦ www.kitapfiks.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.kitapfiks.com sorumlu olmadığını kabul eder.

◦ www.kitapfiks.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Www.kitapfiks.comüyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.Www.kitapfiks.comilave servisler, mağazalar ve kategoriler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 1. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 1. Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemlerwww.kitapfiks.com, Mobil PR şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.  Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarındanwww.kitapfiks.comsorumludur.

 

 1. Ürün Teslimatı:

Kargo şirketleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 1. Ürün İadesi:

Siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 3 gün içerisinde, ürün iadesi gerçekleştirebilirsiniz. Üründen kaynaklanan herhangi bir kusurdan dolayı yapacağınız iadelerde ise, iade süreniz 30 gündür. Ayrıca sitemizde yer alan ürünler, ilgili kampanya döneminde sınırlı sayıda stoklarla satışa sunulduğundan değişim yapılamamaktadır. Aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde, ürün/ürünlerin iadesini sağlayabilirsiniz.

-İade edeceğiniz ürünü, faturanızın “İade Formu” bulunan nüshasını doldurarak, paketi hasar görmemiş, ürünün kullanılmamış eğer kitapsa okunmamış hali ve tüm aksesuarlarıyla birlikte, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo şirketleri ile karşı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.

-Tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Kitaplar okunmamış olmalı, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri ( toner, kartuş, şerit vb. ) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

İade bedeli, ürünlerin depoya ulaştığı andan itibaren, iade şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra, kredi kartınıza aktarılmaktadır. Bankanıza bağlı olarak iadenizi kredi kartınızda görmeniz, on beş gün sürebilir.

Siparişinizde kullandığınız indirim kuponu varsa, iade işlemi esnasında hesabınıza yeniden tanımlanacaktır. Siparişinizin yapıldığı tarihte indirim kuponunda kalan kullanım süresi kadar süre, yapılacak iade işlemi ile yeniden başlayacaktır.

İade gönderim adresi : MOBİL PR Mustafa Mazhar bey Caddesi Pınar Sokak 38/ B Kadıköy – İstanbul +90 216 345 28760 - 850 223 8424

10- Cayma Hakkı

Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı www.kitapfiks.com taahhüt eder... Yasal olarak düzenlendiği şekli ile niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin www.kitapfiks.com’a ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

11- Teslimattan kaynaklanan problemler

Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar www.kitapfiks.com tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat söz konusu değildir)

Zarar görmüş paket durumunda;

- Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.

- Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.

- kargonuz tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

- Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zaman www.kitapfiks.com’u 0 850 223 8424 nolu telefondan arayarak bildirilmelidir. www.kitapfiks.com en kısa sürede sağlam yeni bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda 0 850 223 8424 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected] elektronik posta adresini kullanabilirsiniz.

 

www.kitapfiks.comkayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.kitapfiks.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtenwww.kitapfiks.comkayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu yakası Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

www.kitapfiks.comdilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

Konuyla ilgili

Bilgi : Tüketici mevzuatı

- 4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik