Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar / Sayfa: 1

Toplam ( 91 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 91 sayfa veri )
Sort By:
Sermüezzin Rifat Bey in Ferahnak Mevlevi Ayini

Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnat Mevlevi Ayini 1902'de Fransa'da La Revue Musicale dergisinde yayımlanmıştır. Eser o tarihten ... devamı >>

8,75 %37
İslam Açısından Müzik ve Sema

Müziği gök cisimlerinin devinirken çıkardığı ses olarak tanımlayan Pitagoras'ı dikkate alacak olursak başlangıçta müzik ... devamı >>

72,00 %40
Kopuz ile Çeşte

Hüsrev Hatemi`nin müzikle ilgili yazılarının yer aldığı Karton Kutudan Güfteler kitabının gördüğü ilgi ... devamı >>

9,45 %37
Mevlevi Ayinleri The Music of Divine Love

Mevlevî âyînlerimiz Selîmîye, Süleymâniye, Sultan Ahmet gibi büyük mimarî eserlerimizin ... devamı >>

162,50 %35
Birleyerek Oluşmak

Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile yapılmış olan bir dizi sohbetten oluşan bu eser, on iki başlık altında ... devamı >>

21,00 %25
İslamcı ve Püriten

"İslamcı ve Püriten" iki önemli düşünce adamı, Rasim Özdenören ve Sabri F. Ülgener hakkında. Oldukça derinlikli iki yazı var önümüzde. Demirhan oldukça "basit" iki soru soruyor: Özdenören e "İslamcı" ... devamı >>

6,03 %33
Ütopya

Ütopya modern Batı düşüncesi güzergahında mihenk taşları olan Rönesans, Hümanizm ve Reform hareketleri içinde ... devamı >>

10,88 %32
Aziz Nefesi ye Göre Allah, Kainat, İnsan

Elinizdeki eser üç ana başlığı ihtiva etmektedir: Allah, kâinat, insan. Bu üç ana başlığın altında ... devamı >>

24,70 %35
Tasavvufun Temel İlkeleri İslam Tasavvufu

Doğu ve Batı'da tasavvufla ilgili çokca eser yazılmıştır. Bunların bir bölümü, ... devamı >>

72,00 %40
Gülistan

Rivayete göre adil Nuşinrevan için avlakta bir av kebabı yaptılar ama tuz yoktu. Tuz getirmek üzere bir adam gönderdi köye. Nuşinrevan: - Tuzu değeriyle al ki adet haline gelip köy harap olmasın. - Bu kadarıyla ne zarar ... devamı >>

16,80 %40