Küreselleşme / Sayfa: 1

Toplam ( 109 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 109 sayfa veri )
Sort By:
Capıtal in the Twenty- First Century

'' It seems safe to say that Capital in the Twenty-First Century, the magnum opus of the French economist Thomas Piketty, will be the most important economics book of the year-and maybe of the decade. Piketty, arguablythe ... devamı >>

124,00 %20
Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital

Bazılarına göre, adaletsizliğin sürekli arttığı dünyada eşitsizlik uçurumları giderek derinleşirken, kimileri de gelirler ve ... devamı >>

33,10 %35
Türkiye de Finansallaşma Borç Kıskacında Emek

Marksist ekonomi politik açısından, kapitalizmin son kırk yıldaki dönüşümünü en iyi anlatacak terim finansallaşmadır. ... devamı >>

21,00 %40
Küresel Standardizasyonun Yönetişimi

Yönetişim son yıllarda küresel aktörlerin ekonomik sistemleri ve bölgeleri yönlendirmek için kullandığı ve ... devamı >>

20,84 %25
Küreselleşme ve Küresel Çağda Medya

Küreselleşme ve bu sürecin ortaya çıkardığı yeni oluşumlar, içinde yaşadığımız çağın en önemli ... devamı >>

20,30 %30
Küreselleşen Dünya ve Değişen Türkiye

Hüseyin Latif, bu kitabında çağımız modern yaşamının en çok konuşulan konusu çevre problemlerinin ... devamı >>

9,63 %35
Küreselleşme Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler

Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Siyasal Partiler adlı bu kitap, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatta hızlı ... devamı >>

16,80 %30
Küresel Denklemde Türkiye nin Enerji Güvenliği

Türkiye sadece önemli bir enerji ithalatçısı olması bakımından değil aynı zamanda tüketici ve üretici ... devamı >>

12,96 %30
Küreselden Yerele Geleceğin İnşası

Geleceğin inşası, geleceği yönetme iddiasıdır. Temel dayanakları ve üzerine inşa edilecek zeminin bilgisi, ... devamı >>

12,96 %30