İşletme, Muhasebe, Maliye / Sayfa: 1

Toplam ( 220 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 220 sayfa veri )
Sort By:
Kamu Sektörü Muhasebe Standartları

Son yıllarda, küresel kamu sektörü standartlarının uyumlaştırılması ve ülkelerde uygulanmasına yönelik ... devamı >>

24,64 %23
Bolşevizm Üzerine Metinler

Bolşevizm her zaman fikirler ya da ‘ilkeler’ olarak yayılır. Bu, fikirlerin ve düşünce alışkanlıklarının ... devamı >>

9,10 %35
Fitness Merkezlerinin Hizmet Kalitesi

1 Giriş
Problem durumu
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın Önemi
Sayıltlılar
Sınırlılıklar
Tanımlar
Evren ve ... devamı >>

20,00 %20
Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama

Gittikçe birbirine benzeyen mal ve hizmetlerin fonksiyonel özellikleri artık tüketici beklentisini ... devamı >>

7,22 %35
Beden Eğitimi ve Sporda Sponsorluk

Günümüzde sporun anlam bütünlüğü içerisinde yapılabilmesi ve bütün branşlarda faaliyet gösterebilmesi oldukça ... devamı >>

20,79 %23
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği

Çalışmanın içeriği ve akıcı anlatımıyla öğrencilerin ve sektörün ihtiyaçlarına ... devamı >>

20,88 %13
Vergi ve Muhasebe Sözlüğü

Vergi, Osmanlıdan bu yana ülkemizin en ciddi sorunlarından birisidir.Aynı Şekilde muhasebe sisteminin de yeni yeni yerleşmeye ... devamı >>

8,70 %13
Ülkemizde Vergi Kaçakçılığı ve Uygulamaları

Ülkemizde özellikle ceza (adli) yargılama açısından vergi suçları yenidir. Bu nedenle pek çok aksaklıklara ... devamı >>

8,70 %13