Güncel Siyaset / Sayfa: 1

Toplam ( 3 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 3 sayfa veri )
Sort By:
Dünyanın Şu Haline Bak

 “2014 başında küresel krizin etkilerini derinlemesine anlamak ve gelecek yıllardaki gelişimin nasıl şekilleneceğini yazmak istedim. ... devamı >>

20,30 %30
Sanayi Politikaları: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler

Sanayileşme, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada lokomotif görevini üstlenen ... devamı >>

38,50 %30
Yerel Siyaset Açısından Türkiye de Büyükşehir Belediye Yönetimi

Literatür taramasında büyükşehir belediye yönetiminin Türkiye’de yerel siyaset, yerel temsil ve katılım, yerel seçimler, yerelde merkezileşme ve kentsel rant olguları üzerindeki etkilerinin bir arada incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu ... devamı >>

23,40 %35