Estetik / Sayfa: 1

Toplam ( 7 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 7 sayfa veri )
Sort By:
Müzikte Estetik

Batı müzik tarihinin temel setetik sorunları üzerine kaleme alınmış, kuramsal çözümlemenin disiplinlerarası ... devamı >>

15,40 %30
Dinin Estetik Boyutu

Düşünce tarihi boyunca güzellik problemi, bir çok filozof ya da düşünür tarafından ele alınıp incelenmiştir. Estetik sujenin hoşuna ... devamı >>

10,23 %38
Estetik

“Düşünce ve düşünüm, sanatın ... devamı >>

6,62 %35
Estetik

İtalyan filozof Benedetto Croce’nin Estetik eseri yalnızca İtalyan felsefesi ile sınırlı kalmayarak İngilizce, Fransızca, ... devamı >>

14,95 %35
Estetik Boyut

"Sanatın evrenselliği tikel bir sınıfın dünyasında ve dünya görüşünde temellendirilemez, çünkü sanat somut ... devamı >>

21,42 %37
Estetik in Kısa Tarihi

Estetik sorun, derin anestezi altındaki modern hayat için ontolojik, epistemolojik, antropolojik, ethik, politik, ... devamı >>

26,60 %30