Astronomi - Fizik / Sayfa: 1

Toplam ( 20 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 20 sayfa veri )
Sort By:
Mühendislik Fiziği - 1

Mühendislik Fiziği - 1

Mühendislik öğrencileri için Newton Mekaniği üzerine hazırlanmış bir eser. Prof. Dr. Tolga Yarman ve Prof. Dr. Metin Arık’ın ders notlarının bir araya getirilmesi ile oluşan ve ... devamı >>

48,00 %20
Büyük Oluşum

"Uzay, tekil bir noktaya ihtiyaç duymadan nokta bir alandan oluşarak açığa çıkar veya doğar"

"Bir parçacığın üzerine etki eden kuvvetlerin (çekim ile itim kuvveti –ivme-) toplamı değişmez."

"Hareket (hız), kütlenin farklı ... devamı >>

9,72 %25
Mukavemet

Mukavemet dersi, mühendislik ve mimarlık fakültelerindeki çeşitli bölümlerde ve meslek yüksekokullarının inşaat bölümlerinde meslek dersi olarak okutulmaktadır. Bu dersin kitabı hazırlanırken inşaat mühendisliği ve meslek yüksekokulları inşaat bölümlerinin müfredatları ... devamı >>

19,25 %23
Yıldız Rüzgarları

Parlak erken tür yıldızların dış atmosfer tabakalarının sürekli genişlemesini açıklayan teorilerle ilgilidir. Bu yıldızlar için rüzgarlar, kesin süreklilikte ve güçlü rezonans çizgilerinin opasitesinde ve optik olarak ince olmasında yeterince ... devamı >>

32,50 %35
Termodinamik

Temel mühendislik bilimlerinden biri olan Termodinamik konuları oturmuş olduğundan, eserde mantık sıralaması çerçevesinde verilmiştir. Ön lisans ve lisans düzeyinde teknik bilimler ve mühendislik eğitimi alan öğrencilerin faydalanacağı eserdeki başlıklar ... devamı >>

34,65 %23
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri

Bu kitapta, birinci etapta durgun halde bulunan akışkanlarla ilgili mekanik kanunlar pratik problemlere uygulanmış, akışkanın yaptığı basınç ve basınç kuvvetlerinin hesabı yapılmıştır.

İkinci etapta ise basınçlı bir boyutlu bir akımı ... devamı >>

20,79 %23
Dinamik

“Hayatımızın Her Anında Dinamik ... devamı >>

72,00 %28
Pompalar ve Pompalı Boru Hatları

Pompalar ve pompalı boru hatlarının hesabı ile ilgili yeterli temel bilgileri veren bu kitap; uygulamada ... devamı >>

23,10 %23
Mukavemet - Strength Of Materials

Mukavemet üzerine yazılmış telif ya da çeviri eserlerde son yıllarda dikkate değer bir artış gözlenmektedir. Bununla beraber; öğrencilerin çok sayıda çözümlü problem bulabileceği eser sayısında bir eksiklik göze çarpıyor ... devamı >>

27,72 %23