Akademik / Sayfa: 1

Toplam ( 13527 sayfa veri )
Sıralama:
Toplam ( 13527 sayfa veri )
Sort By:
Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Bağlamı Üzerine Bir Çözümleme

Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Bağlamı ... devamı >>

28,00 %20
Türklüğün Azerbaycan daki Mukeddaratı (1918-1920)

Türk okuru bu eserde Cumhuriyet târihi ile ilgili kronolojik, ansiklopedik târihi bilgileri değil, şimdiye kadar ... devamı >>

18,90 %30
Yeni Eko-Tek Dünya Teknolojinin Son Sürümü

• Teknik Değişim ve Emek
• Teknik İlerleme ve Eşitsizlik Üzerine
• Araştırma ... devamı >>

27,63 %15
Asperger Sendromu ve Otizm: Çocukluktan Yetişkinliğe

Asperger sendromu ve otizm alanyazında yıllardır var olan yetersizlikler olsa da bu yetersizliklere sahip olan bireylerin aileleri, ... devamı >>

26,04 %38
Zor Kullanma Teknikleri

Kitabımız Emniyet Genel ... devamı >>

48,75 %25
Yükseköğretimde Etik

Yükseköğretim kurumları içerisinde en başta gelen üniversitelerin temel işlevleri; bilimsel çalışmaların üretilmesi, topluma ... devamı >>

27,72 %23
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri

İşletmeler ve yöneticiler, günlük hayat içerisinde personel seçimi, makine seçimi, tedarikçi seçimi, malzeme ... devamı >>

16,94 %23
Küresel Dünyada Jeopolitik Sorunlar

İnsanlığın yegâne evi olarak dünya, gözlemlenebilir evren çerçevesinde canlı yaşamın bulunduğu tek gezegendir. Canlı yaşam ... devamı >>

24,64 %23
Kişisel Verileri Koruma El Kitabı

Kişisel verilerin korunması özünde kişinin en temel haklarının, özgürlüklerinin ve mahremiyetinin korunmasını hedeflemektedir. ... devamı >>

20,02 %23